Stejné pracovní šance

Popis projektu Cílové skupiny Aktuální činnosti


Popis projektu

Projekt řeší problém nerovného postavení na trhu práce rodičů s dětmi v oblasti okolí Lovosic a Litoměřic.

Hlavním cílem projektu je zlepšit situaci rodičů s malými dětmi ve smyslu rovného postavení na trhu práce. Členové cílové skupiny (rodiče s dětmi), přijatí do projektu, absolvují aktivity „na míru“, které se budou týkat:

  • odborného rozboru jejich potřeb,
  • motivačních pohovorů,
  • profesního a kariérového poradenství (včetně pracovních pohovorů)
  • bilanční diagnostiky.,
  • koučingu,
  • vzdělání či rekvalifikaci
  • pracovní praxi nebo obsadí pracovní místo u zaměstnavatelů.

Účastníci projektu se dozvědí o možnosti vytváření klouzavé pracovní doby, práce z domova, pracovních míst na zkrácený úvazek, které zvýší jejich flexibilitu, požadovanou zaměstnavateli a pomůže odstranit překážky k práci.