Srovnání pro mladé - Ústecko

Popis projektu Cílové skupiny Aktuální činnosti


Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:

Název operačního programu:
Číslo globálního grantu:
Název globálního grantu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:

Číslo výzvy:
Srovnání pro mladé - Ústecko
CZ.1.04/3.3.05/75.00217
1. června 2012
30. května 2014

OP Lidské zdroje a zaměstnanost
CZ.1.04/3.3.05
Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
3 Sociální integrace a rovné příležitosti
3.3 Integrace sociální vyloučených skupin na trh práce
75

Popis projektu

Projekt Srovnání pro mladé - Ústecko si klade za cíl posílit pracovní integraci osob ohrožených sociálnímvyloučením a již sociálně vyloučených na trhu práce v Ústeckém kraji. Jedná se o cílovou skupinuosob do 25-ti let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a o osoby do 26-ti let vyrůstající bez rodin.

Pro obě tyto cílové skupiny je charakteristický nízký věk, neutěšené rodinné poměry a absence pracovních zkušeností. S cílovou skupinou je žadatel v kontaktu od roku 2000, kdy žadatel začal pořádat letní tábory a od roku 2007 Žadatel a jeho pracovníci pořádali vzdělávací a poradenské kurzy pro klienty Úřadů práce v Ústeckém kraji-kraji s dlouhodobě nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice.

Projekt si klade za cíl posílit popř. znovu vybudovat pracovní integraci CS prostřednictví odstraňování překážek, které znesnadňují její rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Pro danou cílovou skupinu byl vytvořen komplexní program, který zahrnuje tyto aktivity:

  • Motivační a resocializační intervenci
  • Bilanční a pracovní diagnostiku
  • Rekvalifikační kurzy
  • Poradenské centrum se vzdělávacími a poradenskými programy
  • Kontakty s trhem práce pomocí dotovaných pracovních míst nebo díky zprostředkování zaměstnání přes personální agenturu
  • Udržení projektových aktivit pro účastníky projektu a zabezpečí provoz Poradenského centra a bezplatné služby personální agentury i po skončení projektu.

Každému účastníkovi projektu bude během i po skončení projektuposkytnuta individuální péče vycházející z jeho potřeb, požadavků či přání. Vstupem a absolvováním tohoto komplexního a provázaného projektu dojde k odstranění bariér při vstupu a udržení se na trhu práce.

Komentáře


Vaše jméno:


Text příspěvku:Od GkRfMfli - 23. října 2018, 17:41
A perfect reply! Thanks for taking the trelbuo.
Od Adidas NMD x Louis White Red - 18. července 2018, 21:02
You must participate in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I'll recommend this web site!
Od adidas nmd - 10. července 2018, 11:00
very good submit, i definitely love this web site, carry on it