Podpora mladých k uplatnění na trhu práce

Popis projektu Cílové skupiny Aktuální činnosti


Název projektu:
Číslo operačního programu:
Číslo globálního grantu:
Název globálního grantu:

Číslo výzvy:
Název oblasti podpory:
Podpora mladých k uplatnění na trhu práce
CZ.1.04
CZ.1.04/2.1.01
Provádění aktivních a preventivních opatření
na pracovním trhu
44
Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Popis projektu

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnatelnosti zájemců o práci. Jeho zásadním významem je skutečnost, že se zaměřuje na cílovou skupinu, která je jednou z nejvíce ohrožených vstupem na trh práce (TP). Do cílové skupiny v tomto projektu jsou zařazeny osoby vedené na ÚP jako zájemci o zaměstnání, osoby zaměstnané, které jsou však ohroženy ztrátou zaměstnání a to především osoby do 25 let věku, dále osoby starší 50 let a osoby pečující o děti do 15 let. Projekt si klade za hlavní cíl posílit šance cílové skupiny odstraňováním překážek, které znesnadňují její rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Základního cíle bude dosahováno naplňováním dílčích cílů:

Vytvoření komplexního vzdělávacího, motivačního a poradenského programu, který bude zahrnovat teoretické výukové aktivity, praktický nácvik dovedností, komponenty bilanční, pracovní diagnostiky, umístění účastníků projektu (UP) na dotovaná pracovní místa.

Cílem projektu není uspěchat nástup cílové skupiny na pracoviště, ale vytvořit fungující systém, který pomocí kvalitní analýzy, psychologicko-motivačního procesu a následné obecné rekvalifikace napomůže významnému zvýšení šancí UP ke vstupu na TP.

Účastníkům projektu bude k dispozici kvalitní poradenské pracoviště, které bude sloužit ohroženým osobám i po skončení projektu.

Komentáře


Vaše jméno:


Text příspěvku:
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 414 bytes) in /data/web/virtuals/101543/virtual/www/projekty_podpora_mladych.php on line 241