Překonaná bariéra

Popis projektu Cílové skupiny Aktuální činnosti


Název projektu:
Číslo operačního programu:
Číslo globálního grantu:
Název globálního grantu:

Číslo výzvy:
Název oblasti podpory:

Období realizace:
Překonaná bariéra
CZ.1.04
CZ.1.04/3.3.05
Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
56
Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
1. 12. 2010 – 30. 11. 2012

Popis projektu

Projekt je zaměřený na podporu sociální integrace a rovných příležitostí osob do 26 let věku vyrůstajících bez rodin, které jsou ohroženy ztíženým přístupem na trh práce. Konkrétně byla vybrána skupina mladých lidí ve věku 16 – 19 let, vyrůstající v dětských domovech.

Jeho zásadním významem je skutečnost, že se zaměřuje na cílovou skupinu, která je jednou z nejvíce ohrožených sociálním vyloučením. Projekt si klade za hlavní cíl posílit sociální integraci cílové skupiny prostřednictvím odstraňování překážek, které znesnadňují její rovnocenný vstup a udržení na trhu práce.

Hlavního cíle projektu bude dosaženo vytvořením komplexního systému pomoci cílové skupině, kdy účastníci absolvují vzdělávací, výcvikové, motivační a poradenské programy s cílem aktivizovat je k zaměstnání a jeho udržení.

Účastníkům projektu bude k dispozici kvalitní poradenské pracoviště, které bude sloužit ohroženým osobám i po skončení projektu.

Komentáře


Vaše jméno:


Text příspěvku:Od mike11 - 18. dubna 2018, 0:17
2Ofpey https://www.genericpharmacydrug.com
Od mike11 - 16. dubna 2018, 17:07
3yJkXI https://www.genericpharmacydrug.com
Od GoldenTabs - 8. ledna 2018, 3:59
qQPMGI https://goldentabs.com/
Od GoldenTabs - 7. ledna 2018, 21:30
65PSmL https://goldentabs.com/