Použití technologií OpenSource pro řešení GDPR ve školství

Popis projektu


Popis a cíl projektu

Obsahem projektu je vytvoření metodiky použití OpenSource technologií pro zajištění souladu s pravidly GDPR u škol v Ústeckém kraji. Cílem projektu je vytvořit službu, která nahradí drahé softwarové prostředky svobodným softwarem, a umožní jim tak akceptovat pravidla GDPR, zejména v oblasti ochrany a zálohování dat. Poskytovatel znalostí provede výzkum alternativ a vytvoří metodiku jejich implementace, která odstraní rizika nasazení SW OpenSource.

Termín realizace:

zahájení projektu 17.4.2018, ukončení projektu 31.12.2018.

Výstupy projektu

  1. Metodika pro implementování open source technologií pro zajištění souladu s GPDR pro školní zařízení
  2. Zpráva o implementaci
  3. Zpráva o výsledcích testování